Thời khóa biểu

Lớp học sáng – chiều

Giờ học tiếng Nhật của các lớp được chia thành 2 buổi, lớp sáng và lớp chiều. Tuy nhiên, học sinh ở các lớp đặt biệt ( lớp ôn thi đại học và cao học ) thì có khả năng học cả ngày. Căn bản thì các lớp có trình độ sơ cấp và sơ trung cấp sẽ học buổi sáng. Các lớp trung cấp trở lên sẽ học buổi chiều. Ngoài ra, với các học sinh có nguyện vọng học lên đại học thì giờ học các lớp luyện thi EJU sẽ là 10:40~12:10, học sinh có thể tham khảo thời khóa biểu bên dưới.

Thời khóa biểu điển hình

Lớp sáng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tiết 1 (09:00 - 09:45)
Thời lượng tiết 1 (45phút)
Môn tổng hợp  Môn tổng hợp 
Môn tổng hợp  Môn tổng hợp
Môn tổng hợp 
Tiết 2 (09:45 - 10:30)
Thời lượng tiết 2 (45phút)
Môn tổng hợp  Môn tổng hợp 
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp 
Môn tổng hợp
Giờ ra chơi (10:30 - 10:40)
Thời gian nghỉ (10 phút)
 


 
Tiết 3 (10:40 - 11:25)
Thời lượng tiết 3 (45phút)
Ngữ Pháp
  Đàm thoại Đọc hiểu
Ngữ Pháp
Đọc hiểu
Tiết 4 (11:25 -12:10)
Thời lượng tiết 4 (45phút)
 Nghe hiểu  Đàm thoại Kanji & Từ vựng
 Nghe hiểu Viết văn
           
Lớp chiều Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Các môn căn bản của EJU (10:40 - 12:10)


(Tùy đăng ký của học sinh)
Khối xã hội – Môn Toán 1  Khối xã hộ - Môn tổng hợp  Môn tiếng Anh
Khối xã hộ - Môn tổng hợp  Khối xã hội – Môn Toán 1
Khối tự nhiên- Môn Lý 
 
Khối tự nhiên- Môn Toán 2
Khối tự nhiên- Môn Toán 2
Khối tự nhiên- Hóa 
Giờ nghỉ trưa (12:10 - 13:20)
Thời gian nghỉ  (10min.)
   
Tiết 1 (13:20 - 14:05)
Thời lượng tiết 1 (45phút)
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp
Tiết 2 (14:05 - 14:50)
Thời lượng tiết 2 (45phút)
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp
Môn tổng hợp
Giờ ra chơi (14:50 - 15:00)
Thời gian nghỉ (10 phút)
     
Tiết 3 (15:00 - 15:45)
Thời lượng tiết 3 (45phút)
Môn tự chọn
  Đàm thoại Môn tự chọn
Ngữ Pháp
Đọc hiểu – Từ vựng
Tiết 4 (15:45 - 16:30)
Thời lượng tiết 4 (45phút)
Môn tự chọn
  Đàm thoại Môn tự chọn
Nghe hiểu
Viết văn