Môn học tự chọn

Tùy thuộc vào định hướng của học sinh mà có thể chọn các môn học tự chọn khác nhau.

Dành cho học sinh muốn học lên hay tìm việc


Lớp dành cho đối tượng muốn tìm việc

Đối tượng là những học viên đã tốt nghiệp đại học trở lên tại nước nhà và có bằng N1 trong tay,hoặc tự tin là sẽ lấy được N1 trong 6 tháng sau khi nhập học, và có mong muốn tìm việc làm tại Nhật thì có thể đăng ký. Khóa học sẽ giúp học sinh nâng cao tiếng Nhật công sở và nâng cao khả năng giao tiếp.

Lớp dành cho đối tượng muốn học lên cao học

Đối tượng là những học viên đã tốt nghiệp đại học trở lên tại nước nhà và có bằng N1 trong tay, và có mong muốn học lên cao học thì có thể đăng ký. Khóa học sẽ giúp học sinh nghiên cứu về các đề tài trong trường cao học.

Lớp dành cho đối tượng muốn học lên đại học

Đối tượng là những học viên đã tốt nghiệp THPT ( hệ 12 năm ) trở lên tại nước nhà và có bằng N2 trong tay, và có mong muốn học lên cao học thì có thể đăng ký. Khóa học sẽ giúp học sinh nghiên cứu về các đề tài, các khoa và các hướng nghiệp cho học sinh vào được trường đại học mong muốn.

Lớp dành cho đối tượng muốn học lên trường trung cấp chuyên nghiệp

Đối tượng là những học viên đã tốt nghiệp THPT ( hệ 12 năm ) trở lên tại nước nhà và có bằng N3 trong tay, và có mong muốn học lên trường trung cấp chuyên nghiệp thì có thể đăng ký. Khóa học sẽ giúp học sinh hướng nghiệp vào các trường trung cấp chuyên nghiệp phù hợp và luyện phỏng vấn cho học sinh.

Chọn lĩnh vực mà bạn quan tâm

Nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật- Học hát bài hát tiếng Nhật
- Học gấp giấy Orikami
- Học tiếng Nhật công sở
- Tìm hiểu về các vấn đề trên sách báo, tạp chí, và ngoài xã hội
- Nghiên cứu phim truyện Nhật
- Tìm hiểu các khóa học về Anime ( hoạt hình )
- Nghiên cứu văn học và tiểu thuyết
- Học về văn hóa Nhật Bản ( Thư pháo, cắm hóa,...). Phí tham gia là ¥2000/ buổi
- Học nấu ăn món Nhật . Phí tham gia là ¥2500/ buổi
- Tham gia thành lập ban nhạc
- Kể chuyện cười