Thời khóa biểu

Khóa học các lớp luyện thi EJU ( kỳ thi đại học Nhật Bản )

Hiện nay hầu hết du học sinh khi ứng tuyển vào các trường đại học tại Nhật Bản thì phần lớn các trường đại học sẽ căn cứ vào điểm thi EJU của thí sinh để xét tuyển hồ sơ. Ngoài ra, với các học sinh có nguyện vọng xin học bổng JASSO của Nhật – Học bổng do chính phủ Nhật cấp, thì cũng cần thi EJU. Hằng năm có 2 đợt thi, vào tháng 6 và tháng 11. Mặc dù cũng có một số trường đại học không yêu cầu bắt buộc, nhưng mà với học sinh có điểm thi EJU cao thì sau khi nhập học tại các trường đại học, cao học hay trường trung cấp chuyên nghiệp có thể ứng tuyển xin học bổng JASSO. Vì vậy, đã du học sang Nhật thì khi có thể hãy cố gắng học tập và nhất định đăng ký các kỳ thi khi có thể.
Khi dự thi thì ngoài phần tiếng Nhật thì còn có các môn căn bản của khối xã hội và khối tự nhiên. Vì vậy học sinh đăng ký khóa học này cũng phải tham gia các môn học cần thiết khác của khối tự nhiên hoặc khối xã hội, và môn tiếng Anh cũng sẽ được học tang cường. Thời khóa biểu dự kiến của khóa vui lòng tham khảo bên dưới, ngoài ra cần chú ý khóa học này chỉ dành cho học sinh đã nắm vững tiếng Nhật căn bản.
Lớp học khai giảng tháng 1: Từ tháng 1-3: học kiến thức căn bản, Tháng 4-6: học kiến thức ứng dụng
Lớp học khai giảng tháng 4: Từ tháng 4-6: học kiến thức căn bản, Tháng 7-9: học kiến thức ứng dụng.

Thời khóa biểu điển hình

Lớp sáng Morning Thứ 2  Monday Thứ 3  Tuesday Thứ 4  Wednesday Thứ 5  Thursday Thứ 6  Friday
Các môn căn bản của EJU
(10:40 - 12:10)
(Tùy đăng ký của học sinh)
Khối xã hội – Môn Toán 1
Mathematics1 for Humanities
Khối xã hộ - Môn tổng hợp
Social studies for Humanities 
Môn tiếng Anh 【TOEFL】
English for Humanities & Science
Khối xã hộ - Môn tổng hợp
Social studies for Humanities 
Khối xã hội – Môn Toán 1
Mathematics1 for Humanities
Khối tự nhiên- Môn Lý
Physics for Science 
Khối tự nhiên- Môn Toán 2
Mathematics2 for Science
Khối tự nhiên- Môn Toán 2
Mathematics2 for Science
Khối tự nhiên- Hóa
Chemistry for Science