Bằng cấp - chứng chỉ

Hãy tìm kiếm và phát huy khả năng tìm việc của bản thân!

(Bất cứ lúc nào cũng có thể đăng ký)

01.jpgCác khóa học được cấp chứng chỉ, văn bằng bởi học viện OharaTrong xã hội Nhật Bản thì không hẳn học vị càng cao sẽ càng giúp ích cho việc tìm kiếm việc làm của bạn. Đối với người nước ngoài tại Nhật Bản thì nếu khả năng tiếng Nhật của bạn thật sự xuất sắc, cộng với việc bạn có thể sử dụng ngoại ngữ khác (ngôn ngữ mẹ đẻ), và có kiến thức chuyên môn – được minh chứng khách quan qua những bằng cấp đạt được, nếu đã trang bị được những điểm trên thì bạn đủ khả năng để chứng minh cho những công ty toàn cầu thấy rõ thật lực của bạn. Nói cách khác, ‘’Tiếng Nhật + Bằng cấp chuyên môn = Việc làm ‘’
Hiện không chỉ sinh viên đại học mà cả người đang đi làm cũng tham gia các khóa học mà chứng chỉ được cấp bởi Học viện Ohara. Vì vậy sau khi đã tốt nghiệp đại học tại nước nhà, cộng với khả năng tiếng Nhật tốt ( N2 trở lên ), cộng với các văn bằng của chúng tôi, bạn hoàn toàn có cơ hội ứng cử vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản hay các doanh nghiệp Nhật Bản. Sau khi tham gia khóa học tiếng Nhật tại trường chúng tôi,học viên có thể được giảm học phí khi tham gia các khóa học khác.
LinkIcon
Chúng tôi là Ohara, chúng tôi ủng hộ và hướng dẫn cho học viên của mình tìm kiếm được việc làm một cách nghiêm túc.