OJLScombi.jpg
Central Place in TOKYO, Chiyoda-District
junkyo.gif

学校法人大原学園 ETổ chức giáo dục Học viện O-HARA Gakuen

学校法人大原学園 大原日本語学院(オオハラニホンゴガクイン)
OHARA Japanese Language School of O-HARA Gakuen

〒101-0065 日本国東京都千代田区西神田1-3-4
No.3-4, 1-Chome, Nishikanda, Chiyoda-district, Tokyo JAPAN Zip:101-0065

Psố điện thoại:+81-3-3237-7120  Facsimile:+81-3-5577-6356

Và Mai l mail.pngmail.png Nhật Bản; Anh; Tiếng Việt; Trung Quốc  có sẵn

broinq_jp.gifbro.jpgbro.jpg