Thời khóa biểu

Lớp đặc biệt

Là lớp học được biên soạn đặc biệt dành cho học sinh muốn thi vào các trường đại học công hay tư danh tiếng tại Nhật. Lớp học này được khai giảng vào tháng 1 và 4 hằng năm. Phần lớn lớp học này là dành cho các bạn đang theo tại trường, tuy nhiên các bạn mới nhập học cũng có thể đăng ký. Tuy nhiên để vào được lớp này, học sinh cần phải trải qua bài kiểm tra môn Tiếng Nhật, Toán và Anh văn, nếu học sinh có điểm thi không đạt thì không thể tham gia lớp học này. Thông thường trình độ đầu vào bắt buộc cho lớp học này như sau:
・Tháng 1: Năng lực tiếng Nhật tối thiểu N3 hoặc trình độ tương đương.
・Tháng 4: Năng lực tiếng Nhật tối thiểu N2 hoặc trình độ tương đương.
Các lớp học này có giờ học khác với các lớp học tiếng Nhật phổ thông, sẽ học cả buổi sáng và buồi chiều từ 9:00 sáng đến 16:30 chiều. Nội dung của khóa học này là tăng cường tiếng Nhật cho học sinh để đạt trên 320 điểm môn tiếng Nhật cho kỳ thi EJU, và đào tạo các môn tổng hợp của khối xã hội hay khối tự nhiên cũng như môn tiếng Anh. Ngoài ra, trong chương trình giảng dạy còn có các buổi luyện phỏng vấn và luyện viết luận văn. Trên tinh thần thì đây là lớp học vất vả nhất nhưng sau khi học sinh đỗ vào trường đại học mong muốn thì những vất vả này không đáng là bao.

Thời khóa biểu điển hình


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tiết 1 (09:00 - 09:45)
Thời lượng tiết 1 (45phút)
Làm bài tập - Ôn tập 1
Exam exercise and plactice
Làm bài tập - Ôn tập 1
Exam exercise and plactice

Làm bài tập - Ôn tập 1
Exam exercise and plactice
 
Làm bài tập - Ôn tập 1
Exam exercise and plactice
 
Làm bài tập - Ôn tập 1
Exam exercise and plactice

Tiết 2 (09:45 - 10:30)
Thời lượng tiết 2 (45phút)
Làm bài tập - Ôn tập 2
Exam exercise and plactice 
Làm bài tập - Ôn tập 2
Exam exercise and plactice

Làm bài tập - Ôn tập 2
Exam exercise and plactice

Làm bài tập - Ôn tập 2
Exam exercise and plactice

Làm bài tập - Ôn tập 2
Exam exercise and plactice

Giờ ra chơi (10:30 - 10:40)
Thời gian nghỉ (10 phút)
 


 
Tiết 3,4 Các môn căn bản EJU
(10:40 - 12:10)
Khối xã hội – Toán 1
Mathematics1 for Humanities
Khối xã hội – Môn tổng hợp
Social studies for Humanities 
Tiếng Anh
(Khối xã hội- Khối tự nhiên)
English for Humanities & Science
Khối xã hội – Môn tổng hợp
Social studies for Humanities 
Khối xã hội – Toán 1
Mathematics1 for Humanities
Khối tự nhiên – Vật Lý
Physics for Science 
Khối tự nhiên – Toán 2
Mathematics2 for Science
Khối tự nhiên – Toán 2
Mathematics2 for Science
Khối tự nhiên – Hóa
Chemistry for Science 
Giờ nghỉ trưa (12:10 - 13:20)
Thời gian nghỉ (1 tiếng 10 phút)
         
Tiết 5 (13:20 - 14:05)
Thời lượng tiết 5 (45min.)
Làm bài tập - Ôn tập 1
Examination of the problem
Làm bài tập - Ôn tập 1
Examination of the problem

Làm bài tập - Ôn tập 1
Examination of the problem

Làm bài tập - Ôn tập 1
Examination of the problem

Làm bài tập - Ôn tập 1
Examination of the problem

Tiết 6 (14:05 - 14:50)
Thời lượng tiết 6 (45min.)
Làm bài tập - Ôn tập 2
Examination of the problem
Làm bài tập - Ôn tập 2
Examination of the problem

Làm bài tập - Ôn tập 2
Examination of the problem

Làm bài tập - Ôn tập 2
Examination of the problem

Làm bài tập - Ôn tập 2
Examination of the problem

Giờ ra chơi (14:50 - 15:00)
Thời gian nghỉ  (10 phút)
       
Tiết 7 (15:00 - 15:45)
Thời lượng tiết 7 (45min.)
Ngữ Pháp
Grammar
Hội thoại
Conversation

Ngữ Pháp
Grammar
 Hội thoại
Conversation

時事問題;その他
Current question; Other
Tiết 8 (15:45 - 16:30)
Thời lượng tiết 8 (45min.)
Giải đáp câu hỏi & nội dung khác
Current question; Other
Luận Văn
Composition

Giải đáp câu hỏi & nội dung khác
Current question; Other

Luận Văn
Composition

Luận Văn
Composition